Skip to main content Skip to footer

Privacybeleid van Lbox Communications

Lbox Communications is de handelsnaam van Beta Distribution (South) Ltd. Dit privacybeleid legt uit hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

• Welke gegevens verzamelen we?
• Hoe verzamelen we uw gegevens?
• Hoe zullen we uw gegevens gebruiken?
• Hoe slaan we uw gegevens op?
• Marketing
• Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?
• Wat zijn cookies?
• Hoe gebruiken we cookies?
• Welke soorten cookies gebruiken we?
• Hoe u uw cookies kunt beheren
• Privacybeleid van andere websites
• Wijzigingen in dit privacybeleid
• Onze contactinformatie
• Hoe u contact kunt opnemen met de juiste autoriteiten

Welke gegevens verzamelen we?

Lbox Communications verzamelt de volgende gegevens:
• Persoonlijke identificatie-informatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer, (mobiel) telefoonnummer en functie)

Hoe verzamelen we uw gegevens?

U voorziet Lbox Communications rechtstreeks van de meeste gegevens die wij verzamelen. We verzamelen gegevens en verwerken die wanneer u:
• Zich online registreert of een opdracht plaatst voor een van onze producten of diensten
• Vrijwillig uw gegevens invoert en ‘gated content’ bekijkt op onze website
• Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Lbox Communications verzamelt uw gegevens zodat we:
• Uw opdrachten kunnen verwerken en uw account kunnen beheren
• Contact met u kunnen opnemen via e-mail of telefoon met meer informatie over producten en diensten waarvan wij denken dat u die wellicht interessant vindt

Hoe slaan we uw gegevens op?

Lbox Communications slaat uw gegevens veilig op beveiligde servers op, geleverd door onze ISO27001-geaccrediteerde IT-leverancier. Lbox Communications bewaart uw persoonlijke gegevens maximaal 4 jaar.

Marketing

Lbox Communications stuurt u graag informatie over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u die wellicht interessant vindt. We zullen uw gegevens niet doorgeven aan partnerbedrijven.
Als u ermee akkoord bent gegaan om commerciële informatie te ontvangen, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden.
U hebt te allen tijde het recht om aan te geven dat Lbox Communications niet langer contact met u mag opnemen voor marketingdoeleinden. Als u niet langer wilt dat er contact met u wordt opgenomen voor marketingdoeleinden stuurt u een e-mail naar info@lboxcomms.co.uk

Wat zijn uw gegevensbeschermingsrechten?

Lbox Communications wil er van verzekerd zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
Het recht op toegang – U hebt het recht om Lbox Communications te verzoeken om u kopieën van uw persoonlijke gegevens te verstrekken. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze service.
Het recht op rectificatie – U hebt het recht om Lbox Communications te verzoeken om informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om Lbox Communications te verzoeken om informatie te vervolledigen, waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies, maar onze website gebruikt:
• Functionaliteit – Lbox Communications gebruikt deze cookies zodat we u op onze website kunnen herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren kunnen onthouden. Daartoe kunnen behoren welke taal uw voorkeur heeft en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een combinatie gebruikt van onze eigen cookies en die van derden.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacybeleid van andere websites

De website van Lbox Communications bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Lbox Communications toetst haar privacybeleid regelmatig en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 10 februari 2020.

Contactinformatie

Als u vragen hebt over het privacybeleid van Lbox Communications, de gegevens die we over u bewaren of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
E-mail ons op: info@lboxcomms.com
Bel ons op: +44 208 940 0666
Of schrijf naar: Lbox Communications, Richmond Bridge House, Richmond Road, Londen, TW1 2EX, Verenigd Koninkrijk

Hoe u contact kunt opnemen met de juiste autoriteit

Als u een klacht wilt melden of als u van mening bent dat Lbox Communications uw kwestie niet naar tevredenheid heeft behandeld, kunt u contact opnemen met het Information Commissioner Office (ICO) / de Autoriteit Persoongsgegevens.

In geval van strijdigheid tussen de Engelse tekst van deze Algemene voorwaarden voor het leveren van drukwerk- en postdiensten buiten het Verenigd Koninkrijk en vertalingen daarvan, prevaleert de Engelse tekst.